Wedstrijdreglement dj-contest

Artikel 1

De jaarlijkse Beir-Total dj-contest is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Beir-Total vzw, Molensteeg 17, 2940 Stabroek.

 

Artikel 2

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, individueel of in groep. Elke persoon kan maar in één deelname vertegenwoordigd zijn.

 

Artikel 3

De organisatie heeft het recht om een deelname te weigeren op welke grond dan ook en hoeft deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen enkel verhaal mogelijk. Deelnemers die zich niet houden aan dit wedstrijdreglement worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

 

Artikel 4

Iedere kandidaat‐deelnemer kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 29 maart 2024 om 23:59. Inschrijvingen na dit tijdstip worden niet meer aanvaard.

 

Artikel 5

Verloop van de kwalificatieronde (online-inschrijvingen): 

 1. Elke deelnemer dient een mixtape te maken. Deze mixtape moet tussen de 20 en 30 minuten duren.
 2. Er is geen beperking op de toegelaten genres.
 3. De mixtape moet door de deelnemer (of één of meerdere leden van de deelnemende groep) worden gemaakt. De organisatie kan op elk moment aan de deelnemer hier een bewijs van vragen. Het niet willen verschaffen van dit bewijs, staat in beslissingen gelijk aan het niet zelf maken van de mixtape. Indien blijkt dat de mixtape niet door de deelnemer is gemaakt, wordt zijn/haar deelname automatisch ongeldig, ook na de afloop van de wedstrijd.
 4. De mixtape moet worden geüpload op Vi.be. De link van de tape wordt meegestuurd met de inschrijving.
 5. Het is niet toegestaan om na inschrijving je demo‐mix nog te wijzigen zonder toestemming van de organisatie. Indien dit in uitzonderlijke omstandigheden vereist zou zijn, neem dan eerst contact op met de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht om zulke verzoeken te weigeren zonder dat dit gemotiveerd dient te worden.
 6. De deelnemer houdt volgende data vrij in zijn of haar agenda:
  • Dj-contest in De Pastorie: vrijdag 5 april van 19:00 tot 00:00.
  • Dj-set voor de winnaar op Beir-Total 2024: zaterdag 4 mei van 18:00 tot 19:00.
 7. Deelname is geheel kosteloos.
 8. De organisatie zal 8 deelnemers selecteren die zullen draaien op de Beir-Total dj-contest, zie artikel 6.

 

Artikel 6

Verloop van de avond van de dj-contest:

 1. De deelnemers van de kwalificatieronde verbinden zich ertoe 30 minuten te komen draaien op de Beir-Total dj-contest op vrijdag 5 april van 19:00 tot 00:00.
 2. De Beir-Total dj-contest vindt plaats in De Pastorie, Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen.
 3. De deelnemer verbindt zich ertoe minimaal 30 minuten voor de aanvang van zijn of haar dj-set aanwezig te zijn en minimaal 30 minuten na zijn of haar dj-set te blijven. De eerste deelnemer dient maar 5 minuten voor de aanvang van zijn of haar dj-set aanwezig te zijn.
 4. De deelnemer verbindt zich ertoe geen vooraf opgenomen set af te spelen. Er moet m.a.w. live gedraaid worden (uiteraard kan er wel gebruik gemaakt worden van andere samples, mash‐ups, remixen e.d.).
 5. De deelnemer verbindt zich ertoe te draaien in dezelfde stijl als hij/zij heeft gedraaid in de mixtape.
 6. Tijdens de dj‐set moet er gedraaid worden met de beschikbare geluidsinstallatie, die op vraag van de finalist zal worden meegedeeld aan hem/haar. Gebruik maken van een speciaal (eigen) materiaal (bv. draaien met computers of het gebruik van een effectenpaneel) is verboden.
 7. De volgorde en plaats van de deelname in de finale wordt door organisatie beslist. Dit door een eerlijke loting door het bestuur van Beir-Total.
 8. Tijdens de hele avond kan iedere aanwezige op de dj-contest stemmen a.d.h.v. een stemformulier. Enkel stemmen met een geldig en uniek e-mailadres tellen.
 9. Voor voorgaande zaken zullen de deelnemers geen vergoeding ontvangen.
 10. De organisatie zal de stemmen tellen en alle 8 deelnemers via e-mail persoonlijk op de hoogte brengen van hun winst of verlies. De verliezende deelnemers zullen van de organisatie een vrijkaart voor Beir-Total 2024 ontvangen.
 11. De 3 winnaars zullen deelnemen aan de finaleronde op Facebook, zie artikel 7.

 

Artikel 7

Verloop van de finaleronde op Facebook:

 1. Op maandag 8 april worden de 3 finalisten door de organisatie bekend gemaakt d.m.v. een Facebook-bericht in het Facebook-evenement van Beir-Total 2023.
 2. Tot vrijdag 12 april om 20:00 kan iedereen met een Facebook-profiel zijn of haar stem uitbrengen d.m.v. de foto van zijn of haar favoriet te 'liken'.
 3. De winnaar zal door de organisatie bekend worden gemaakt d.m.v. een blog-post haar en een Facebook-bericht op haar Facebook-pagina. De verliezende deelnemers zullen van de organisatie een vrijkaart voor Beir-Total 2024 ontvangen.

 

Artikel 8

De winnaar van de finaleronde verbindt zich tot het volgende:

 1. De winnaar draait een dj-set op zaterdag 4 mei van 18:00 tot 19:00 op het hoofdpodium van Beir-Total 2024.
 2. Tijdens zijn of haar dj-set mag de winnaar tot 3 gasten backstage nemen. Deze gasten zullen in geen geval het podium betreden.
 3. Er mag geen vooraf opgenomen set afgespeeld worden. Er moet m.a.w. live gedraaid worden (uiteraard kan er wel gebruik gemaakt worden van andere samples, mash‐ups, remixen e.d.).
 4. Tijdens de dj‐set moet er gedraaid worden met de beschikbare geluidsinstallatie, die op vraag van de finalist aan hem/haar zal worden meegedeeld. Gebruik maken van een speciaal (eigen) materiaal (bv. draaien met computers of het gebruik van een effectenpaneel) is verboden.
 5. Voor voorgaande zaken zal de winnaar geen vergoeding ontvangen.

 

Artikel 9

De uitspraak van de organisatie is bindend. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag wordt achteraf géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, telefoongesprekken enz.)

 

Artikel 10

Merk op dat het is toegestaan om gebruik te maken van (legaal) gekopieerde muziekdragers (gekopieerde cd’s, muziek op usb-stick of harde schijf,…), maar dat je hiervoor een licentie moet betalen. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient aan de organisatie te bewijzen dat hij/zij in het bezit is van deze licentie als dit vereist is. Meer informatie hieromtrent vind je op de website van Unisono. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele boetes.

 

Artikel 11

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers zich akkoord dat ze tijdens de dj‐set gefotografeerd en/of gefilmd kunnen worden en dat deze foto’s of filmbeelden door de organisatie gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. De deelnemers gaan er ook mee akkoord dat ze met naam, foto en videobeelden in de pers of andere media kunnen verschijnen en zullen hier hun volledige medewerking aan verlenen.

 

Artikel 12

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers dat ze dit wedstrijdreglement hebben gelezen, dat ze er mee instemmen en dat ze er zich aan onderwerpen.

 

Artikel 13

De organisatie kan op elk ogenblik kleine wijzigingen of toevoegingen aanbrengen aan dit wedstrijdreglement. Deze eventuele wijzigen zullen tijdens de voorrondes aan alle deelnemers worden meegedeeld per email.